M3 autómentő, autómentés

Adatv茅delmi nyilatkozat

脕ltal谩nos rendelkez茅sek

(1) Baranyi Zolt谩n E.V., mint Adatkezel艖 az 谩ltala 眉zemeltetett聽www.m3-automentes.hu weboldal (a tov谩bbiakban: 鈥瀢eboldal鈥) 谩ltal ny煤jtott szolg谩ltat谩saihoz kapcsol贸d贸an a felhaszn谩l贸 term茅szetes szem茅lyek valamennyi adatkezel茅se sor谩n a jelen Adatkezel茅si Szab谩lyzat 茅s t谩j茅koztat贸 alapj谩n j谩r el.

A Felhaszn谩l贸 a weboldalra t枚rt茅n艖 bel茅p茅ssel, 茅s a weboldal haszn谩lat谩val mag谩ra n茅zve k枚telez艖nek fogadja el a jelen Adatkezel茅si Szab谩lyzat rendelkez茅seit.

Adatkezel艖 a Jelen Szab谩lyzat tekintet茅ben:

a)聽Adatkezel艖: Baranyi Zolt谩n聽E.V.

b)聽Sz茅khelye: 3200 Gy枚ngy枚s,聽脡szaki K疟lhat谩r 8.

c)聽Postac铆me: 3212 Gy枚ngy枚s, 脡szaki K疟lhat谩r 8.

d)聽Elektronikus (e-mail) c铆m:Ez az e-mail-c铆m a szpemrobotok elleni v茅delem alatt 谩ll. Megtekint茅s茅hez enged茅lyeznie kell a JavaScript haszn谩lat谩t.

e)聽Nyilv谩ntart谩si sz谩m: 53232588

f)聽Kamarai nyilv谩ntart谩si sz谩m:聽HE 69471996

g)聽Ad贸sz谩m:聽6947996-1-30

(2) Az adatv茅delmi t谩j茅koztat贸 c茅lja, hogy meghat谩rozza az Adatkezel艖 谩ltal kezelt szem茅lyes adatok k枚r茅t, az adatkezel茅s m贸dj谩t, valamint biztos铆tsa az adatv茅delem alkotm谩nyos elveinek, az adatbiztons谩g k枚vetelm茅nyeinek 茅rv茅nyes眉l茅s茅t, s megakad谩lyozza az adatokhoz val贸 jogosulatlan hozz谩f茅r茅st, az adatok megv谩ltoztat谩s谩t 茅s jogosulatlan nyilv谩noss谩gra hozatal谩t, vagy felhaszn谩l谩s谩t, annak 茅rdek茅ben, hogy a felhaszn谩l贸 term茅szetes szem茅lyek mag谩nszf茅r谩j谩nak a tiszteletben tart谩sa megval贸suljon.

(3) Adatkezel艖 az (2) bekezd茅sben megfogalmazott c茅l 茅rdek茅ben a felhaszn谩l贸 szem茅lyes adatait bizalmasan, a hat谩lyos jogszab谩lyi el艖铆r谩sokkal 枚sszhangban kezeli, gondoskodik azok biztons谩g谩r贸l, megteszi azokat a technikai 茅s szervez茅si int茅zked茅seket, valamint kialak铆tja azokat az elj谩r谩si szab谩lyokat, amelyek a vonatkoz贸 jogszab谩lyi rendelkez茅sek 茅s m谩s aj谩nl谩sok 茅rv茅nyre juttat谩s谩hoz sz眉ks茅gesek.

Jogszab谩lyi h谩tt茅r

A szem茅lyes adatok kezel茅s茅vel kapcsolatos jogszab谩lyi el艖铆r谩sokat Adatkezel艖 az adatkezel茅s minden f谩zis谩ban k枚teles betartani. Adatkezel艖 谩ltal v茅gzett adatkezel茅sre els艖sorban az al谩bbi jogszab谩lyokban r枚gz铆tett rendelkez茅sek az ir谩nyad贸ak:

  • a Polg谩ri T枚rv茅nyk枚nyvr艖l sz贸l贸 2013. 茅vi V. t枚rv茅ny 2:43搂 (e)
  • az inform谩ci贸s 枚nrendelkez茅si jogr贸l 茅s az inform谩ci贸szabads谩gr贸l sz贸l贸 2011. 茅vi CXII. tv. (鈥濧datv茅delmi tv.鈥);
  • az elektronikus kereskedelmi szolg谩ltat谩sok, valamint inform谩ci贸s t谩rsadalommal 枚sszef眉gg艖 szolg谩ltat谩sok egyes k茅rd茅seir艖l sz贸l贸 2001. 茅vi CVIII. tv. (鈥濫ker. tv.鈥);
  • a gazdas谩gi rekl谩mtev茅kenys茅g alapvet艖 felt茅teleir艖l 茅s egyes korl谩tair贸l sz贸l贸 2008. 茅vi XLVIII. tv. (鈥濭rt. tv.鈥)
  • az egy茅nek v茅delm茅r艖l a szem茅lyes adatok g茅pi feldolgoz谩sa sor谩n, Strasbourgban, 1981. janu谩r 28. napj谩n kelt Egyezm茅ny kihirdet茅s茅r艖l sz贸l贸 1998. 茅vi VI. t枚rv茅ny;
  • a kutat谩s 茅s a k枚zvetlen 眉zletszerz茅s c茅lj谩t szolg谩l贸 n茅v- 茅s lakc铆madatok kezel茅s茅r艖l sz贸l贸 1995. 茅vi CXIX. T枚rv茅ny (鈥濳atv.鈥)

Fogalmak

(1) 茅rintett:

b谩rmely meghat谩rozott, szem茅lyes adat alapj谩n azonos铆tott vagy - k枚zvetlen眉l vagy k枚zvetve - azonos铆that贸 term茅szetes szem茅ly;

(2) szem茅lyes adat:

az 茅rintettel kapcsolatba hozhat贸 adat - k眉l枚n枚sen az 茅rintett neve, azonos铆t贸 jele, valamint egy vagy t枚bb fizikai, fiziol贸giai, ment谩lis, gazdas谩gi, kultur谩lis vagy szoci谩lis azonoss谩g谩ra jellemz艖 ismeret -, valamint az adatb贸l levonhat贸, az 茅rintettre vonatkoz贸 k枚vetkeztet茅s;

(3) hozz谩j谩rul谩s:

az 茅rintett k铆v谩ns谩g谩nak 枚nk茅ntes 茅s hat谩rozott kinyilv谩n铆t谩sa, amely megfelel艖 t谩j茅koztat谩son alapul, 茅s amellyel f茅lre茅rthetetlen beleegyez茅s茅t adja a r谩 vonatkoz贸 szem茅lyes adatok - teljes k枚r疟 vagy egyes m疟veletekre kiterjed艖 - kezel茅s茅hez;

(4) tiltakoz谩s:

az 茅rintett nyilatkozata, amellyel szem茅lyes adatainak kezel茅s茅t kifog谩solja, 茅s az adatkezel茅s megsz眉ntet茅s茅t, illetve a kezelt adatok t枚rl茅s茅t k茅ri

(5) adatkezel茅s:

az alkalmazott elj谩r谩st贸l f眉ggetlen眉l a szem茅lyes adatokon v茅gzett b谩rmely m疟velet vagy a m疟veletek 枚sszess茅ge, 铆gy p茅ld谩ul gy疟jt茅se, felv茅tele, r枚gz铆t茅se, rendszerez茅se, t谩rol谩sa, megv谩ltoztat谩sa, felhaszn谩l谩sa, tov谩bb铆t谩sa, nyilv谩noss谩gra hozatala, 枚sszehangol谩sa vagy 枚sszekapcsol谩sa, z谩rol谩sa, t枚rl茅se 茅s megsemmis铆t茅se, valamint az adatok tov谩bbi felhaszn谩l谩s谩nak megakad谩lyoz谩sa, f茅nyk茅p-, hang- vagy k茅pfelv茅tel k茅sz铆t茅se, valamint a szem茅ly azonos铆t谩s谩ra alkalmas fizikai jellemz艖k (pl: ujj-, teny茅rlenyomat, DNS-minta, 铆riszk茅p) r枚gz铆t茅se

(6) adatfeldolgoz谩s:

az adatkezel茅si m疟veletekhez kapcsol贸d贸 technikai feladatok elv茅gz茅se, f眉ggetlen眉l a m疟veletek v茅grehajt谩s谩hoz alkalmazott m贸dszert艖l 茅s eszk枚zt艖l, valamint az alkalmaz谩s hely茅t艖l, felt茅ve, hogy a technikai feladatot az adatokon v茅gzik.

(7) adattov谩bb铆t谩s:

az adat meghat谩rozott harmadik szem茅ly sz谩m谩ra t枚rt茅n艖 hozz谩f茅rhet艖v茅 t茅tele.

(8) nyilv谩noss谩gra hozatal:

az adatok b谩rki sz谩m谩ra t枚rt茅n艖 hozz谩f茅rhet艖v茅 t茅tele.

(9) adatkezel艖:

az a term茅szetes vagy jogi szem茅ly, illetve jogi szem茅lyis茅ggel nem rendelkez艖 szervezet, aki, vagy amely 枚n谩ll贸an vagy m谩sokkal egy眉tt a szem茅lyes adatok kezel茅s茅nek c茅lj谩t meghat谩rozza, az adatkezel茅sre (bele茅rtve a felhaszn谩lt eszk枚zt) vonatkoz贸 d枚nt茅seket meghozza 茅s v茅grehajtja, vagy az 谩ltala megb铆zott adatfeldolgoz贸val v茅grehajtatja.

(10) adatfeldolgoz贸:

az a term茅szetes vagy jogi szem茅ly, illetve jogi szem茅lyis茅ggel nem rendelkez艖 szervezet, aki, vagy amely szerz艖d茅s alapj谩n - bele茅rtve a jogszab谩ly rendelkez茅se alapj谩n k枚t枚tt szerz艖d茅st is - adatok feldolgoz谩s谩t v茅gzi.

(11) adatt枚rl茅s:

az adatok felismerhetetlenn茅 t茅tele oly m贸don, hogy a helyre谩ll铆t谩suk t枚bb茅 nem lehets茅ges.

(12) adat谩llom谩ny:

az egy nyilv谩ntart谩sban kezelt adatok 枚sszess茅ge.

(13) harmadik szem茅ly:

olyan term茅szetes vagy jogi szem茅ly, illetve jogi szem茅lyis茅ggel nem rendelkez艖 szervezet, aki, vagy amely nem azonos az 茅rintettel, az adatkezel艖vel vagy az adatfeldolgoz贸val;

Az adatkezel茅s jogalapja

Adatkezel艖 az 脡rintettek adatait a hat谩lyos adatv茅delemre vonatkoz贸 jogszab谩lyoknak megfelel艖en, hozz谩j谩rul谩suk alapj谩n, illet艖leg

az elektronikus kereskedelmi szolg谩ltat谩sok, valamint az inform谩ci贸s t谩rsadalommal 枚sszef眉gg艖 szolg谩ltat谩sok egyes k茅rd茅seir艖l sz贸l贸 2001. 茅vi CVIII. tv. 13/A 搂-a, a gazdas谩gi rekl谩mtev茅kenys茅g alapvet艖 felt茅teleir艖l 茅s egyes korl谩tair贸l sz贸l贸 2008. 茅vi XLVIII. tv. 6. 搂 bekezd茅se alapj谩n kezeli.

A kezelt adatok k枚re, az adatkezel茅s c茅lja 茅s id艖tartama

A jelen Adatv茅delmi Szab谩lyzat kiz谩r贸lag term茅szetes szem茅lyek adatainak kezel茅s茅re terjed ki, tekintettel arra, hogy szem茅lyes adatok kiz谩r贸lag term茅szetes szem茅lyek vonatkoz谩s谩ban 茅rtelmezhet艖ek.

Adatkezel艖 az 脡rintettel kapcsolatos szem茅lyes adatokat b谩rmely, a聽lent聽meghat谩rozottakt贸l elt茅r艖 c茅lb贸l - 铆gy k眉l枚n枚sen szolg谩ltat谩sa hat茅konys谩g谩nak n枚vel茅se, vagy piackutat谩s c茅lj谩b贸l - csak az adatkezel茅si c茅l el艖zetes meghat谩roz谩sa mellett 茅s az 脡rintett hozz谩j谩rul谩sa alapj谩n kezelhet. Ezek az adatok nem kapcsolhat贸k 枚ssze az 脡rintett azonos铆t贸 adataival 茅s a hozz谩j谩rul谩sa n茅lk眉l nem adhat贸k 谩t harmadik szem茅ly sz谩m谩ra. Ezen adatokat a Adatkezel艖 k枚teles t枚r枚lni, ha az adatkezel茅si c茅l megsz疟nt, vagy az 脡rintett 铆gy rendelkezik.

Az Adatkezel艖 biztos铆tja, hogy az ig茅nybe vev艖 a szolg谩ltat谩s ig茅nybev茅tele el艖tt 茅s az ig茅nybev茅tel sor谩n b谩rmikor megismerhesse, hogy az Adatkezel艖 mely adatkezel茅si c茅lokb贸l mely adatfajt谩kat kezel, ide茅rtve az ig茅nybe vev艖vel k枚zvetlen眉l kapcsolatba nem hozhat贸 adatok kezel茅s茅t is.

Az Adatkezel艖 谩ltal v茅gzett adatkezel茅s jogalapja minden esetben az 脡rintett hozz谩j谩rul谩sa.

脕raj谩nlat k茅r茅se

A weboldalon lehet艖s茅g van a Szolg谩ltat贸 谩ltal ny煤jtott szolg谩ltat谩sokkal kapcsolatosan 谩raj谩nlat, illet艖leg egy茅b inform谩ci贸 k茅r茅s茅re, melynek sor谩n az al谩bbi szem茅lyes adatok megad谩sa sz眉ks茅ges:
-聽n茅v
-聽e-mail c铆m
- 眉zenet

Az adatkezel茅s c茅lja: az 脡rintettek szem茅lyre szabott kiszolg谩l谩sa, illetve az 脡rintettek k茅r茅s茅re 谩raj谩nlat k眉ld茅se.

Adatkezel艖 a be茅rkezett e-maileket, 眉zeneteket, telefonon, Facebook-on stb. megadott adatokat az 茅rdekl艖d艖 nev茅vel 茅s e-mail c铆m茅vel, valamint m谩s, 枚nk茅nt megadott szem茅lyes adat谩val egy眉tt, az adatk枚zl茅st艖l sz谩m铆tott legfeljebb 5 茅v eltelt茅vel t枚rli.聽

S眉tik/cookie-k kezel茅se

1. Az adatkezel茅s t茅nye, a kezelt adatok k枚re: Egyedi azonos铆t贸sz谩m, d谩tumok, id艖pontok

2. Az 茅rintettek k枚re: A weboldalt l谩togat贸 valamennyi 茅rintett.

3. Az adatkezel茅s c茅lja: A felhaszn谩l贸k azonos铆t谩sa 茅s a l谩togat贸k nyomon k枚vet茅se.

4. Az adatok megismer茅s茅re jogosult lehets茅ges adatkezel艖k szem茅lye: A cookie-k haszn谩lat谩val nem kezel szem茅lyes adatokat az adatkezel艖.

5. Az 茅rintettek adatkezel茅ssel kapcsolatos jogainak ismertet茅se: Az 茅rintettnek lehet艖s茅g眉k van a cookie-kat t枚r枚lni a b枚ng茅sz艖k Eszk枚z枚k/Be谩ll铆t谩sok men眉j茅ben 谩ltal谩ban az Adatv茅delem men眉pont be谩ll铆t谩sai alatt.

6. Az adatkezel茅s jogalapja: Az 茅rintett艖l hozz谩j谩rul谩s nem sz眉ks茅ges, amennyiben a cookie-k haszn谩lat谩nak kiz谩r贸lagos c茅lja az elektronikus h铆rk枚zl艖 h谩l贸zaton kereszt眉l t枚rt茅n艖 k枚zl茅stov谩bb铆t谩s vagy arra az el艖fizet艖 vagy felhaszn谩l贸 谩ltal kifejezetten k茅rt, az inform谩ci贸s t谩rsadalommal 枚sszef眉gg艖 szolg谩ltat谩s ny煤jt谩s谩hoz a szolg谩ltat贸nak felt茅tlen眉l sz眉ks茅ge van.聽

Ez a weboldal cookie-kat haszn谩l, az al谩bbi r茅sz a cookie-k haszn谩lat谩t, illetve azok kezel茅s茅nek 茅s t枚rl茅s茅nek m贸dj谩t 铆rja le.

Mi az a cookie:

A sz谩m铆t贸g茅p merevlemez茅r艖l egy weboldalra megk眉ld枚tt inform谩ci贸kat nevezz眉k 鈥渃ookie鈥-nak (Magyarul: s眉ti). Ezek nem sz谩m铆t贸g茅pes programok, csup谩n kis inform谩ci贸s f谩jlok, amelyek lehet艖v茅 teszik, hogy egy weboldal a felhaszn谩l贸 b枚ng茅sz茅si szok谩sair贸l adatokat r枚gz铆tsen. A legt枚bb internetes oldal haszn谩l cookie-kat, mert ezek hozz谩j谩rulnak a felhaszn谩l贸i 茅lm茅ny k茅nyelmesebb茅 t茅tel茅hez. A cookie-k seg铆ts茅g茅vel az oldal szem茅lyre szabott szolg谩ltat谩sokat ny煤jthat (p茅ld谩ul megjegyzi a bejelentkez茅si adatokat, bev谩s谩rl贸kos谩rba helyezett term茅keket vagy az adott felhaszn谩l贸 sz谩m谩ra relev谩ns tartalmakat). Az 铆gy r枚gz铆tett adatok egy茅b szem茅lyes adatokkal nem kapcsolhat贸k 枚ssze.

A honlap megtekint茅se sor谩n a technikai m疟k枚d茅s miatt a k枚vetkez艖, b枚ng茅sz艖je 谩ltal minden esetben elk眉ld枚tt adatok szerepelhetnek a kiszolg谩l贸 statisztik谩nkban: b枚ng茅sz艖 t铆pusa 茅s verzi贸ja, oper谩ci贸s rendszer, hivatkoz贸 URL-c铆m (kor谩bban megtekintett webhely), a hozz谩f茅r茅shez haszn谩lt sz谩m铆t贸g茅p IP-c铆me, valamint a l谩togat谩s d谩tuma 茅s id艖pontja.

Ezeket az adatokat kiz谩r贸lag bels艖 茅s statisztikai c茅lokb贸l r枚gz铆tj眉k.

K眉l枚nb枚z艖 t铆pus煤 cookie-k l茅teznek: id艖leges cookie-k (munkamenet cookie / session cookie), amelyek a b枚ng茅sz艖 bez谩r谩sakor t枚rl艖dnek 茅s 谩lland贸 cookie-k, amelyeket a b枚ng茅sz艖 nem t枚r枚l, hanem t枚rl茅sig vagy 茅rv茅nyess茅g眉k lej谩rt谩ig akt铆vak maradnak (amely att贸l f眉gg, hogy az oldal fejleszt艖je / 眉zemeltet艖je milyen id艖szakot adott meg a cookie 茅lettartamak茅nt).

Jelen weboldal a k枚vetkez艖 k茅tfajta cookie-t haszn谩lhatja:

脕tmeneti (session) cookie: ezek ideiglenes cookie-k, amik az 脰n b枚ng茅sz茅s茅nek a v茅g茅ig ker眉lnek t谩rol谩sra a cookie file-ban. Ezek a cookie-k elengedhetetlenek a Weboldallal kapcsolatos egyes funkcionalit谩sok vagy alkalmaz谩sok megfelel艖 m疟k枚d茅s茅hez.

脕lland贸 (persistent) cookie: 谩lland贸 cookie-t haszn谩lunk a jobb felhaszn谩l贸i 茅lm茅ny 茅rdek茅ben (pl. optimaliz谩lt navig谩ci贸 ny煤jt谩sa, napt谩rakban d谩tumok megjegyz茅se stb.). Ezek a cookie-k a hosszabb ideig ker眉lnek t谩rol谩sra a b枚ng茅sz艖 cookie file-j谩ban. Ennek id艖tartama att贸l f眉gg, hogy internetes b枚ng茅sz艖j茅ben 脰n milyen be谩ll铆t谩st alkalmaz. Az 谩lland贸 cookie-k lehet艖v茅 teszik, hogy a web szerverre inform谩ci贸 ker眉lj枚n tov谩bb铆t谩sra minden olyan esetben, amikor valaki felkeresi a weboldalt.

A cookie-t felhaszn谩l贸 t枚r枚lheti saj谩t sz谩m铆t贸g茅p茅r艖l, illetve letilthatja b枚ng茅sz艖j茅ben azok telep铆t茅s茅t, alkalmaz谩s谩t, ugyanakkor a cookie-k letilt谩sa a b枚ng茅sz艖 haszn谩lati komfortj谩t befoly谩solhatja, illetve a weboldal m疟k枚d茅s茅i probl茅m谩it eredm茅nyezheti.

A cookie kezel茅s茅re 谩ltal谩ban a b枚ng茅sz艖k Eszk枚z枚k/Be谩ll铆t谩sok men眉j茅ben az Adatv茅delem be谩ll铆t谩sai alatt, cookie megnevez茅ssel van lehet艖s茅g.

Szem茅lyes adatok v茅delme:

A cookie颅k 谩ltal gy疟jt枚tt adatokat kiz谩r贸lag a felhaszn谩l贸i 茅lm茅ny n枚vel茅se, valamint az egyedi felhaszn谩l贸i be谩ll铆t谩sok szerinti m疟k枚d茅s 茅rdek茅ben haszn谩ljuk fel 煤gy, hogy harmadik f茅l nem juthat hozz谩, tov谩bb谩 az adatokat nem adjuk ki harmadik f茅lnek.

Hogyan t枚r枚lhet艖k a cookie-k:

A legt枚bb b枚ng茅sz艖 automatikusan fogadja a cookie-kat.

A cookie-kat a felhaszn谩l贸 a b枚ng茅sz艖j茅ben kikapcsolhatja, de ha ezt teszi, sok olyan funkci贸t vesz铆thet el, amelyek az oldal megfelel艖 haszn谩lat谩hoz sz眉ks茅gesek.

Tov谩bbi inform谩ci贸k茅rt a cookiek-ra vonatkoz贸an, l谩togasson el a www.aboutcookies.org weboldalra, amely 谩tfog贸 茅s f眉ggetlen t谩j茅koztat谩st ny煤jt a cookie-k letilt谩s谩r贸l a b枚ng茅sz艖 be谩ll铆t谩saiban, illetve a sz谩m铆t贸g茅pen tal谩lhat贸 cookie-k t枚rl茅s茅r艖l.

A mobiltelefonon tal谩lhat贸 cookie-k t枚rl茅s茅r艖l olvassa el a k茅sz眉l茅k haszn谩lati 煤tmutat贸j谩t.

A Cookie-k list谩ja:

A szem茅lyre szabott felhaszn谩l贸i 茅lm茅ny biztos铆t谩s谩hoz ez a weboldal cookie-kat haszn谩l. Ah谩nyszor bel茅p az oldalra, az sz谩m铆t贸g茅p茅re cookie-kat k眉ld, illetve azokhoz f茅r hozz谩.

A haszn谩lt cookie-k list谩ja:

Cookie megnevez茅se: session cookie
Feladata: Ezek a Felhaszn谩l贸 l谩togat谩sa ut谩n automatikusan t枚rl艖dnek 茅s arra szolg谩lnak, hogy a 脺zemeltet艖 Honlapja felhaszn谩l贸bar谩tabb, hat茅konyabb 茅s biztons谩gosabb legyen. Ezek a cookie-k elengedhetetlenek a Honlappal kapcsolatos egyes funkcionalit谩sok vagy alkalmaz谩sok megfelel艖 m疟k枚d茅s茅hez.聽
Felt茅tlen眉l sz眉ks茅ges?: igen
Ideiglenes / 脕lland贸: ideiglenes

Cookie megnevez茅se: cookieconsent_status
Feladata: A Cookie szab谩lyzat elfogad谩s谩val kapcsolatos s谩v elrejt茅se.
Felt茅tlen眉l sz眉ks茅ges?: igen
Ideiglenes / 脕lland贸: 谩lland贸

Cookie megnevez茅se: _ga
Feladata: Google Analytics statisztikai rendszer azonos铆t贸 cookie.
Felt茅tlen眉l sz眉ks茅ges?: nem
Ideiglenes / 脕lland贸: 谩lland贸

Cookie megnevez茅se: _gat
Feladata: Google Analytics statisztikai rendszer azonos铆t贸 cookie.
Felt茅tlen眉l sz眉ks茅ges?: nem
Ideiglenes / 脕lland贸: 谩lland贸

Cookie megnevez茅se: _gid
Feladata: Google Analytics statisztikai rendszer azonos铆t贸 cookie.
Felt茅tlen眉l sz眉ks茅ges?: nem
Ideiglenes / 脕lland贸: 谩lland贸

A weboldal f眉ggetlen l谩togatotts谩gi 茅s egy茅b webanalitikai adatok kinyer茅se 茅rdek茅ben a szolg谩ltat贸 ig茅nybe veszi a Google Analitycs szoftvert, ez茅rt ezen adatok vonatkoz谩s谩ban a Google Inc., mint adatfeldolgoz贸 j谩r el. A Google Inc. Adatv茅delmi ir谩nyelve a聽https://www.google.com/intl/hu_ALL/policies/privacy/聽oldalon 茅rhet艖 el. A weboldal szolg谩ltat谩sait ig茅nybe vev艖 tudom谩sul veszi, hogy az adatainak Google 谩ltali feldolgoz谩s谩hoz a weboldal haszn谩lat谩val hozz谩j谩rul谩s谩t adta.

Jelen Cookie Szab谩lyzat 茅s Adatv茅delem elfogad谩s谩val, valamint a weboldal l谩togat谩s谩val 茅s haszn谩lat谩val elfogadja a cookie-k haszn谩lat谩t. A cookie-k haszn谩lat谩t elfogadhatja a web b枚ng茅sz艖ben megadott be谩ll铆t谩sokkal is.

K枚z枚ss茅gi聽oldalak

Az adatgy疟jt茅s t茅nye, a kezelt adatok k枚re: Facebook/Google+/Twitter/Youtube k枚z枚ss茅gi oldalakon regisztr谩lt neve, illetve a felhaszn谩l贸 nyilv谩nos profilk茅pe.

Az 茅rintettek k枚re: Valamennyi 茅rintett, aki regisztr谩lt a Facebook/Google+/Twitter/Youtube k枚z枚ss茅gi oldalakon, 茅s 鈥瀕谩jkolta鈥 a weboldalt.

Az adatgy疟jt茅s c茅lja: A k枚z枚ss茅gi oldalakon, a weboldal egyes tartalmi elemeinek, term茅keinek, akci贸inak vagy mag谩nak a weboldalnak a megoszt谩sa, illetve 鈥瀕谩jkol谩sa鈥, n茅pszer疟s铆t茅se.

Az adatkezel茅s id艖tartama, az adatok t枚rl茅s茅nek hat谩rideje, az adatok megismer茅s茅re jogosult lehets茅ges adatkezel艖k szem茅lye 茅s az 茅rintettek adatkezel茅ssel kapcsolatos jogainak ismertet茅se: Az adatok forr谩s谩r贸l, azok kezel茅s茅r艖l, illetve az 谩tad谩s m贸dj谩r贸l, 茅s jogalapj谩r贸l az adott k枚z枚ss茅gi oldalon t谩j茅koz贸dhat az 茅rintett. Az adatkezel茅s a k枚z枚ss茅gi oldalakon val贸sul meg, 铆gy az adatkezel茅s id艖tartam谩ra, m贸dj谩ra, illetve az adatok t枚rl茅si 茅s m贸dos铆t谩si lehet艖s茅geire az adott k枚z枚ss茅gi oldal szab谩lyoz谩sa vonatkozik.

Az adatkezel茅s jogalapja: az 茅rintett 枚nk茅ntes hozz谩j谩rul谩sa szem茅lyes adatai kezel茅s茅hez a k枚z枚ss茅gi oldalakon.

T谩rhely-szolg谩ltat贸

Adatfeldolgoz贸 谩ltal ell谩tott tev茅kenys茅g: T谩rhely-szolg谩ltat谩s

Adatfeldolgoz贸 megnevez茅se 茅s el茅rhet艖s茅ge:

MediaCenter Hungary Kft.
Postai c铆m: 6001 Kecskem茅t, Pf. 588.
Sz茅khely c铆m: 6000 Kecskem茅t, Sosztakovics u. 3. II/6
Telefon: 76 / 575-023

Az adatkezel茅s t茅nye, a kezelt adatok k枚re: Az 茅rintett 谩ltal megadott valamennyi szem茅lyes adat.

Az 茅rintettek k枚re: A weboldalt haszn谩l贸 valamennyi 茅rintett.

Az adatkezel茅s c茅lja: A weboldal el茅rhet艖v茅 t茅tele, megfelel艖 m疟k枚dtet茅se.

Az adatkezel茅s id艖tartama, az adatok t枚rl茅s茅nek hat谩rideje: Az adatkezel艖 茅s a t谩rhely-szolg谩ltat贸 k枚z枚tti meg谩llapod谩s megsz疟n茅s茅ig, vagy az 茅rintettnek a t谩rhely-szolg谩ltat贸 fel茅 int茅zett t枚rl茅si k茅relm茅ig tart az adatkezel茅s.

Az adatfeldolgoz谩s jogalapja: a Felhaszn谩l贸 hozz谩j谩rul谩sa, az Infotv. 5. 搂 (1) bekezd茅se, 6. cikk (1) bekezd茅s a) pontja, illetve az elektronikus kereskedelemi szolg谩ltat谩sok, valamint az inform谩ci贸s t谩rsadalommal 枚sszef眉gg艖 szolg谩ltat谩sok egyes k茅rd茅seir艖l sz贸l贸 2001. 茅vi CVIII. t枚rv茅ny 13/A. 搂 (3) bekezd茅se.

Az adatkezel茅s id艖tartama

Az 脡rintett hozz谩j谩rul谩sa alapj谩n kezelt adatok a hozz谩j谩rul谩s m贸dos铆t谩s谩ig, illet艖leg visszavon谩s谩ig kezelhet艖k. Az adatkezel茅s id艖tartam谩nak lej谩rt谩val az 脡rintett szem茅lyes adatait az Adatkezel艖 t枚r枚lni k枚teles.

A sz谩ml谩z谩ssal kapcsolatos adatokat az Adatkezel艖 a sz谩mviteli k枚telezetts茅gek teljes铆t茅s 茅rdek茅ben, a 2000. 茅vi C. t枚rv茅ny 169. 搂-a 茅rtelm茅ben 8 (nyolc) 茅vig, illetve az ad贸z谩s rendj茅r艖l sz贸l贸 2003. 茅vi XCII. T枚rv茅nyben meghat谩rozott el茅v眉l茅si id艖ig kezeli.

Az 脡rintettek jogai

(1) Az 脡rintett k茅relmezheti az Adatkezel艖n茅l

a) t谩j茅koztat谩s谩t szem茅lyes adatai kezel茅s茅r艖l,

b) szem茅lyes adatainak helyesb铆t茅s茅t, valamint

c) szem茅lyes adatainak - a k枚telez艖 adatkezel茅s kiv茅tel茅vel - t枚rl茅s茅t vagy z谩rol谩s谩t.

(2) A szem茅lyes adatot t枚r枚lni kell, ha

a) kezel茅se jogellenes;

b) az 脡rintett k茅ri (a k枚telez艖 adatkezel茅s kiv茅tel茅vel);

c) az hi谩nyos vagy t茅ves - 茅s ez az 谩llapot jogszer疟en nem orvosolhat贸 -, felt茅ve, hogy a t枚rl茅st t枚rv茅ny nem z谩rja ki;

d) az adatkezel茅s c茅lja megsz疟nt, vagy az adatok t谩rol谩s谩nak t枚rv茅nyben meghat谩rozott hat谩rideje lej谩rt;

e) azt a b铆r贸s谩g vagy a Hat贸s谩g elrendelte.

Jogorvoslati lehet艖s茅gek

Az 脡rintett jogs茅rt茅s eset茅n jogorvoslat茅rt fordulhat:

a) az Adatv茅delmi Biztos Hivatal谩hoz (1051 Budapest, N谩dor u. 22.)

b) a Nemzeti Adatv茅delmi 茅s Inform谩ci贸szabads谩g Hat贸s谩ghoz
Sz茅khely: 1125 Budapest, Szil谩gyi Erzs茅bet fasor 22/c.
Postac铆m: 1530 Budapest, Pf. 5.
Telefon: 06 -1- 391-1400
Telefax: 06-1-391-1410
E-mail:聽Ez az e-mail-c铆m a szpemrobotok elleni v茅delem alatt 谩ll. Megtekint茅s茅hez enged茅lyeznie kell a JavaScript haszn谩lat谩t.

c) az 脡rintett lak贸helye, ill. Tart贸zkod谩si helye szerint illet茅kes T枚rv茅nysz茅kn茅l.

Aut贸ment茅s


Seg铆ts茅gre van sz眉ks茅ge lerobbant, meghib谩sodott aut贸ja elsz谩ll铆t谩sban?


Tov谩bb

Aut贸ment茅s k眉lf枚ld


K眉lf枚ldi tart贸zkod谩sa, utaz谩sa k枚zben keres megb铆zhat贸, gyors aut贸sz谩ll铆t谩st?


Tov谩bb

Szolg谩ltat谩sok


C茅g眉nk gyors, szakszer疟 seg铆ts茅get ny煤jt lerobbant, meghib谩sodott, s茅r眉lt aut贸j谩hoz.


Tov谩bb